Untitled Document
 
 
 

  [종교시설] 방배동 성민교회
  글쓴이 : 디세븐     날짜 : 10-11-18 08:13     조회 : 9023    

1. 본당 -> 벽체 - 목재루바 및 방염직물 + 50T PET 마감 
                천정 - 6T 자작나무 마감

2. 찬양대실 -> 9T 방염 아트보드 마감